Follow by Email

maandag 11 maart 2013

De roddelbrigade

Een hot item tegenwoordig is pesten. Wat is pesten nu precies , wie doet dat en zeker ook..wat betekend het voor het slachtoffer?  De rol van school hierin blijkt erg belangrijk te zijn, maar laten we de rol van de ouders vooral niet vergeten. Laten we eens een deel van de ouders onder de loep nemen.

Waarschijnlijk kent u ze wel. Grote kans dat u een van hen bent en dat na lezen van dit blog wil veranderen. Of met klem gaat ontkennen.  In dat laatste geval bent u verloren, want wanneer je inzicht in jezelf mist , inzicht in je eigen doen en laten....hoe kan je dat je kinderen dan leren?

Op elke school staan ze op het schoolplein. Met z'n allen bij elkaar , soms in kleine groepjes. De moeders die altijd alles weten over iedereen, overal een mening over hebben en dit aan elkaar verkondigen , desnoods met hun eigen kind erbij of tegen hun eigen kind. Het kan overal over gaan......Kinderen die er niet verzorgd uitzien, kinderen die niet zo lief zijn als hun eigen kind, ouders die geen werk hebben en toch spullen lijken te kopen, geloofsovertuiging, gedrag van andere kinderen of ouders die volgens de roddelbrigade hun kinderen niet opvoeden.

Als goed rolmodel, als voorbeeldfunctie staan zij op het schoolplein. Ze kijken spiedend om zich heen, stoten elkaar aan en lachen als er iemand voorbij komt die een mooi onderwerp voor ze zou zijn. Wanneer hun kind uit school komt en bij ze komt staan en het kind moppert over een bepaald kind uit de klas gaat de roddelbrigade er graag even op in.  Ja, volgende keer trap je hem maar, het is ook een stom kind. Of er wordt genadeloos gezegd dat het kind er niets aan kan doen want hij heeft die en die als moeder. Of er mag niet met het kind gespeeld worden.

Wanneer erop 10 minuten gesprekken wordt aangegeven dat de sfeer in de klas niet goed is , dat er gepest wordt in de klas zijn het die moeders die de volgende dag daarover druk aan de praat zijn. Ze weten precies wie er pest, noemen namen en laten zich lustig uit .Hun eigen kind heeft ook altijd last van dat kind, het wordt helemaal niets met dat kind....het grappige wil dat het vaak de kinderen van juist die ouders zijn die pestgedrag naar anderen laten zien. Negatief praten over anderen en negatief doen tegen anderen wordt ze met de paplepel ingegoten.

Op social media zie je die roddelbrigademoeders teksten posten als '' pesten moet gestopt worden''. dat roept vragen op.  Als pesten gestopt moet worden moet dan via facebook, hyves of twitter? Of is het een taak van school?  Of is het de taak van elke ouder verdraagzaamheid over te dragen op onze kinderen ?

Tegenwoordig moet meer dan de helft van de kinderen op SOVA training. Op Kanjertraining. Op Weerbaarheidstraining. Er lijkt een complete verschuiving te zijn in wat eerder acceptabel gedrag was. Wanneer je gepest wordt en stil en terug getrokken raakt moet je op weerbaarheidstraining. Want je bent niet weerbaar genoeg. Omgedraaide wereld of niet? Het overheersende kind, wat negatief doet tegen het minder populaire kind en zo de meelopers mee krijgt , wat zou daar mee moeten dan?  je vraagt je af....Wat verstaan we tegenwoordig onder weerbaar?  Is weerbaar zijn tegenwoordig net zoiets als om kunnen gaan met pesten door een ordinaire pestkop?

Terug naar de ouders. Zolang de ouders niet verdraagzaam zijn naar andere ouders, niet in gesprek gaan maar roddelen en oordelen zal pesten dan blijven bestaan? Hoe groot is de voorbeeldfunctie van een ouder?

Wanneer een gepest kind zo over zijn grens gaat en uiteindelijk rake klappen uitdeelt aan de pester is vaak school te klein. Dan staat papa of mama bij de juf of meester. Want '' dat kind'' slaat hun kind steeds. Als juf zou je vast graag eens zeggen...''ik zou willen dat hij dat eerder had gedaan''  of  ''verdiend!''. In plaats daarvan zegt de juf zoals het hoort...we zullen er over praten in de klas.

Pesten. Een hot item. Een veelbesproken onderwerp. Wat doet u als ouder als u ziet of merkt dat er een kind uit de klas van uw kind gepest wordt?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten